Louis Dreyfus Company (LDC)


Louis Dreyfus Company (LDC) là một công ty hoạt động tích cực trong lĩnh vực nông sản của Việt Nam từ năm 1998. Danh mục đầu tư của chúng tôi tại Việt Nam bao gồm cà phê, ngũ cốc, hạt có dầu và gạo. Với kinh nghiệm trên 165 năm trong ngành trên toàn cầu, chúng tôi tập trung vào tăng trưởng thị phần tại Việt Nam và tăng cường vị thế của chúng tôi là một công ty thương mại có trách nhiệm và đáng tin cậy trong việc kinh doanh các mặt hàng nông sản.