Công ty TNHH Aureole Business Components & Devices


ABCD và ADMS là 2 công ty thuộc tập đoạn Mitani - Nhật Bản, nhà máy đặt tại Biên Hòa, Đồng Nai

Lĩnh vực sản xuất: Khuôn ép nhựa chính xác, các loại vi mạch điện tử, các sản phẩm nhựa cho ngành công nghiệp xe hơi, và các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao khác

Trong năm 2016, WSS và các đối tác (TCS, SST) tự hào cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo về ATVSLĐ bao gồm
- Đánh giá tuân thủ pháp luật và rủi ro về ATVSLĐ
- Huấn luyện ATVSLĐ cho tất cả các nhóm 
- Huấn luyện Sơ cấp cứu