Kingjim


Ngày 31/3/2017: Buổi nói chuyện về An toàn định kì với chủ đề "Nhận thức về Yếu tố nguy hiểm, có hại và kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc" do giảng viên của WSS thực hiện
Buổi nói chuyện đã có sự tham gia của hơn 300 NLĐ đang làm việc trực tiếp tại công ty.