VINAMILK


Từ ngày 16/1/2017, Sàn "Giangvienantoan" phối hợp với đối tác là Trường Trung cấp Nghiệp vụ Nghề Tôn Đức đã thực hiện khóa huấn luyện ATVSLĐ cho đối tác người làm công tác ATVSLĐ (Nhóm 2) tại Nhà máy Sữa Thống Nhất, Hồ Chí Minh

Tham gia khóa học có hơn 10 nhân viên là cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về ATVSLĐ của nhà máy tham gia.