Công ty TNHH Manuchar Việt Nam


Tập đoàn Manuchar chuyên về chuỗi cung ứng quốc tế và phân phối nguyên vật liệu.
Chúng tôi làm gia tăng giá trị trong suốt chuỗi cung ứng, bắt đầu từ điểm sản xuất cho đến điềm phân phối nội địa, giảm sự phức tạp, giúp tiết kiệm các chi phí trong chuỗi cung ứng cho khách hàng,

Là một tập đoàn đa quốc gia với trụ sở đặt tại Vương quốc Bỉ và hoạt động tại hơn 35 quốc gia trên toàn cầu, Manuchar đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1996.

Công ty TNHH Manuchar Việt Nam cung cấp các dịch vụ gồm tìm nguồn cung ứng, vận chuyển từ nguồn cho tới Việt Nam, lưu trữ hàng, hậu cần kho vận, phân phối và xuất hóa đơn bằng đồng nội tệ.

Cùng với các dịch vụ nêu trên, chúng tôi cung cấp các sản phẩm như hóa chất, gỗ, phân hóa học, nguyên liệu thô cho công nghệ sơn và sơn phủ….
http://www.manuchar.com.vn/vi/

Dịch vụ đã cung cấp
Năm 2017:
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 1
- Đánh giá tuân thủ pháp luật ATVSLĐ

Năm 2019
- Huấn luyện ATVSLĐ đối tượng nhóm 1