Công ty TNHH ASUZAC


Giới thiệu về ASUZAC FC

Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH ASUZAC FC
 
ASUZAC

Công ty TNHH ASUZAC      
 
Địa chỉ: Số 1, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (+84 650) 3782722
Fax: (+84 650) 3782723
Ngày thành lập: 14 Tháng 11, 2000
Tổng vốn đầu tư: 4.350.000 USD
Chủ tịch và CEO: Mr. SUZUKI NORIYUKI
Nhân viên: 150
Phạm vi kinh doanh: Gốm sứ.
Gia công ceramics sử dụng cho công nghiệp trong nước và xuất khẩu.

Lịch sử hoạt động:
Tháng 11-2000 Thành lập Asuzac Co., Ltd ở Việt Nam
Tháng 08-2001  Xưởng hoạt động chính thức ở Khu chế xuất Tân Thuận – HCM
Tháng 09-2003 Đạt chứng nhận ISO 9001
Tháng 10-2003 Xưởng dời đến khu công nghiệp Việt Nam-Singapore – Bình Dương
Tháng 05-2006 Đạt chứng nhận ISO 14001