Hỏi đáp


 Xin chào anh chị

Chúng tôi chào đón tất cả anh chị có đam mê công tác đào tạo và huấn luyện ATVSLĐ và các khóa học khác liên quan đến vận hành, sản xuất, chất lượng. Riêng các khóa huấn luyện theo luật thì anh chị cần thỏa mãn các tiêu chí về giảng viên do pháp luật quy định. Cụ thể
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện (giảng viên) do cơ quan có chức năng cấp
- Chỉ được thực hiện các khóa học nằm trong phạm vi cho phép của GCN giảng viên

Trân trọng
HSE Provider có 2 nhóm giảng viên cơ bản là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng
1. Giảng viên cơ hữu là NLĐ của HSE Provider, được hưởng đầy đủ chế độ lao động như qui định. Thu nhập bao gồm: lương cố định và phụ cấp công tác
2. Giảng viên thỉnh giảng: ký hợp đồng thỉnh giảng và nhận thu nhập dựa trên thời gian thỉnh giảng thực tế. Công ty HSE Provider hổ trợ đóng thuế TNCN cho giảng viên.