HSE PROVIDER

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

CTY TNHH DV AN TOAN LAO ĐỘNG VN (HSE PROVIDER) chuyên cung cấp các dịch vụ về Đào tạo, Huấn luyện, Tư vấn và Phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ cho công tác quản lý An toàn lao động tại Doanh nghiệp. Các nhóm dịch vụ của chúng tôi 1. Đào tạo: Ngắn hạn đến trình độ Cao đẳng về An toàn vệ sinh lao động. Chương trình được thực hiện thông qua liên kết với Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật HCM, Cao đẳng Kỹ nghệ II, Cao đẳng Quốc tế Fajar (FIC), Học viên Đào tạo An toàn Singapore (Asart), NEBOSH, IOSH,... 2. Huấn luyện: Theo qui đình của Luật ATVSLĐ, Nghị đình 44/2016/NĐ-CP; Huấn luyện theo yêu cầu của khách hang; Nghiệp vụ PCCC 3. Tư vấn: Tư vấn thủ tục, hồ sơ, hướng dẫn tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, PCCC và Môi trường, Tư vấn xây dung HTQL ISO 14001; OHSAS 18001; 4. Sản phẩm ứng dung công nghệ: OHS LAWSOFT (phát triển cùng Theliner VN); Phát triển sản phẩm theo yêu cầu 5. Sàn TMĐT Giảng viên an toàn 6. Tổ chức sự kiện về An toàn (Ngày an toàn,...) 7. Dịch thuật tài liệu về An toàn, sản xuất....

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 3 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt, 02. Tiếng Anh

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa320
  • Tổng số học viên20599
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 44N3 - An toàn điện Bình Phước 29/05/2017 10
2 44N3 - An toàn điện Bình Phước 30/05/2017 10
3 3.03_An toàn hàn cắt kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bà Rịa - Vũng Tàu 15/02/2017 23
4 44N3 - An toàn điện Bà Rịa - Vũng Tàu 16/02/2017 20
5 3.03_An toàn hàn cắt kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bà Rịa - Vũng Tàu 21/02/2017 23
6 08_CHUYÊN VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐÀ NẴNG (Khóa 3 - 9/2017) Hồ Chí Minh 18/03/2017 20
7 Báo cáo giám sát môi trường Bình Dương 31/03/2017 1
8 3.10_An toàn gia công kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bà Rịa - Vũng Tàu 05/04/2017 56
9 Thực hành sơ cấp cứu Tây Ninh 31/05/2017 40
10 3.13_An toàn xây dựng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đà Nẵng 15/05/2017 30
11 Khóa học theo yêu cầu Bình Dương 24/06/2017 15
12 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Bình Dương 31/05/2017 1
13 3.13_An toàn xây dựng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đà Nẵng 20/05/2017 42
14 08_CHUYÊN VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐÀ NẴNG (Khóa 3 - 9/2017) Hồ Chí Minh 18/06/2017 15
15 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Bà Rịa - Vũng Tàu 17/06/2017 1
16 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 29/07/2017 30
17 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Phước 13/07/2017 20
18 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 15/12/2017 10
19 An toàn vận hành thiết bị áp lực Bình Phước 13/07/2017 20
20 Khóa học theo yêu cầu Bình Phước 27/07/2017 20
21 Khóa học theo yêu cầu Bình Phước 14/07/2017 20
22 Khóa học theo yêu cầu Bình Phước 18/07/2017 20
23 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 29/07/2017 20
24 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 30/09/2017 6
25 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 04/08/2017 15
26 3.13_An toàn xây dựng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Long An 05/08/2017 70
27 Huấn luyện Nghiệp vụ PCCC Hồ Chí Minh 24/08/2017 58
28 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Bình Dương 17/08/2017 1
29 3.09_An toàn vận hành nồi hơi (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 28/09/2017 10
30 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Bình Dương 14/09/2017 120
31 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 16/10/2017 30
32 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 19/09/2017 1
33 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 21/09/2017 10
34 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 18/09/2017 5
35 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 25/10/2017 15
36 3.10_An toàn gia công kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 29/09/2017 6
37 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 29/09/2017 45
38 07_Dịch vụ Đánh giá rủi ro Đồng Nai 01/02/2018 1
39 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 26/10/2017 30
40 Thực hành sơ cấp cứu Hồ Chí Minh 24/10/2017 15
41 An toàn vận hành thiết bị áp lực Hồ Chí Minh 28/02/2018 4
42 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 30/11/2017 20
43 Tổ chức sự kiện Long An 25/11/2017 200
44 An toàn vận hành thiết bị áp lực Đồng Nai 18/11/2017 15
45 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Đồng Nai 09/12/2017 15
46 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 21/11/2017 15
47 3.05_An toàn làm việc trên cao (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đồng Nai 04/12/2017 10
48 Huấn luyện Nghiệp vụ PCCC Hồ Chí Minh 22/11/2017 240
49 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 13/11/2017 15
50 DỊCH THUẬT ANH - VIỆT Bình Dương 24/11/2017 146
51 3.05_An toàn làm việc trên cao (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 21/01/2018 19
52 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 21/01/2018 9
53 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Bình Dương 29/11/2017 1
54 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Hồ Chí Minh 28/01/2018 100
55 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 28/02/2018 20
56 Báo cáo giám sát môi trường Bình Dương 02/02/2018 1
57 44N3 - An toàn điện Bà Rịa - Vũng Tàu 15/12/2017 20
58 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 25/03/2018 300
59 DỊCH THUẬT ANH - VIỆT Bình Dương 31/12/2017 154
60 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 26/01/2018 30
61 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Bình Dương 17/03/2018 60
62 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Đồng Nai 09/03/2018 5
63 Báo cáo giám sát môi trường Bình Dương 06/03/2018 1
64 07_Dịch vụ Đánh giá rủi ro Bình Dương 19/04/2018 12
65 NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG_KHAI GIẢNG NGÀY: 23/12/2018 Đồng Nai 21/11/2018 16
66 07_Dịch vụ Đánh giá rủi ro Bình Dương 30/03/2018 1
67 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Đồng Nai 21/04/2018 10
68 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN HÀNH XE NÂNG Hồ Chí Minh 11/04/2018 7
69 6_ATVSLĐ cho An toàn, vệ sinh viên (Nhóm 6) Bình Dương 27/04/2018 12
70 5_ATVSLĐ cho người làm công tác Y tế (Nhóm 5 - 140/2018/NĐ-CP) Lâm Đồng 26/07/2018 10
71 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Hồ Chí Minh 10/04/2018 10
72 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Đồng Nai 29/04/2018 1
73 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đồng Nai 09/05/2018 20
74 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 27/05/2018 14
75 Huấn luyện Nghiệp vụ PCCC Hồ Chí Minh 30/05/2018 24
76 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Bình Dương 07/06/2018 1
77 3.13_An toàn xây dựng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Khánh Hòa 20/06/2018 50
78 Báo cáo giám sát môi trường Bình Dương 07/06/2018 1
79 07_Dịch vụ Đánh giá rủi ro Hồ Chí Minh 05/07/2018 1
80 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Long An 19/07/2018 10
81 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Bình Dương 03/09/2018 30
82 Khóa học theo yêu cầu Bình Dương 27/11/2018 30
83 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 30/08/2018 17
84 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 29/07/2018 10
85 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 31/08/2018 250
86 An toàn vận hành thiết bị áp lực Bình Dương 03/09/2018 30
87 An toàn máy công nghiệp Hồ Chí Minh 31/08/2018 30
88 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 19/09/2018 20
89 44N3 - An toàn điện Bình Dương 03/09/2018 30
90 03_Đánh giá Văn hóa An toàn doanh nghiệp Đồng Nai 04/10/2018 350
91 44N3 - An toàn điện Long An 26/11/2018 14
92 Tổ chức sự kiện Long An 18/10/2018 250
93 3.03_An toàn hàn cắt kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Long An 26/11/2018 4
94 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 14/11/2018 15
95 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 25/10/2018 20
96 Khóa học theo yêu cầu Hồ Chí Minh 24/11/2018 60
97 Khóa học theo yêu cầu Hồ Chí Minh 17/11/2018 25
98 Khóa học theo yêu cầu Hồ Chí Minh 20/11/2018 35
99 An toàn máy công nghiệp Long An 30/11/2018 25
100 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 28/09/2018 150
101 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 04/10/2018 20
102 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Long An 27/11/2018 17
103 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Tây Ninh 27/11/2018 1
104 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Bình Dương 07/12/2018 20
105 3.05_An toàn làm việc trên cao (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Long An 28/11/2018 20
106 An toàn vận hành thiết bị áp lực Long An 30/11/2018 16
107 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Long An 30/11/2018 16
108 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Bình Dương 10/12/2018 1
109 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Long An 27/11/2018 50
110 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Hưng Yên 24/11/2018 1
111 02_Người huấn luyện ATVSLĐ_Hàng tháng Hồ Chí Minh 24/11/2018 15
112 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hà Nội 19/12/2018 150
113 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 28/02/2019 25
114 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Bình Dương 04/05/2019 1
115 Dịch vụ cập nhật văn bản pháp luật Bình Dương 05/03/2019 1
116 Báo cáo giám sát môi trường Bình Dương 29/01/2019 1
117 Tư vấn tuân thủ pháp luật An toàn, Môi trường, PCCC Bình Dương 14/01/2019 1
118 01_ATVSLĐ cho Nhóm 1 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 30/08/2019 20
119 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 31/01/2019 8
120 Lock out - Tag out (LOTO) Đồng Nai 01/06/2019 45
121 NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG_KHAI GIẢNG NGÀY: 23/12/2018 Hồ Chí Minh 23/12/2018 7
122 Kỹ thuật Đánh giá rủi ro về ATVSLĐ (HIRAC) Lâm Đồng 30/08/2019 25
123 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 01/06/2019 8
124 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 04/06/2019 5
125 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 30/08/2019 40
126 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đồng Nai 30/08/2019 15
127 02_Người huấn luyện ATVSLĐ_Hàng tháng Hồ Chí Minh 31/08/2019 12
128 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT Bình Dương 06/09/2019 50
129 Thực hành 5S Ninh Thuận 18/09/2019 50
130 Thực hành 5S Bà Rịa - Vũng Tàu 20/09/2019 60
131 Thực hành 5S Cần Thơ 25/09/2019 56
132 Thực hành 5S Tiền Giang 26/09/2019 54
133 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 27/09/2019 7
134 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 16/09/2019 75
135 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 24/09/2019 75
136 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 17/09/2019 75
137 05_Nhận thức về phương pháp đánh giá rủi ro - HAZOP / HAZOP Awareness Bà Rịa - Vũng Tàu 11/08/2017 20
138 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 18/09/2019 75
139 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 20/09/2019 75
140 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Đắk Nông 19/09/2019 75
141 Lock out - Tag out (LOTO) Đồng Nai 29/06/2019 45
142 Kỹ thuật Đánh giá rủi ro về ATVSLĐ (HIRAC) Hồ Chí Minh 15/10/2019 40
143 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 22/02/2020 50
144 LABS Safety Training Tiền Giang 04/03/2020 20
145 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 04/11/2019 20
146 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 15/10/2019 15
147 3.08_An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 22/10/2019 15
148 Thực hành sơ cấp cứu Bình Dương 22/10/2019 20
149 3.05_An toàn làm việc trên cao (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 07/12/2019 17
150 LABS Safety Training Bắc Giang 22/02/2020 25
151 LABS Safety Training Bình Dương 22/02/2020 20
152 LABS Safety Training Hồ Chí Minh 22/02/2020 30
153 An toàn máy công nghiệp Bình Dương 20/06/2020 80
154 LABS Safety Training Vĩnh Phúc 12/10/2020 25
155 LABS Safety Training Hải Dương 28/09/2020 20
156 LABS Safety Training Long An 12/10/2020 25
157 LABS Safety Training Hưng Yên 29/09/2020 20
158 LABS Safety Training Đồng Nai 23/09/2020 25
159 3.04_An toàn không gian hạn chế, thiếu dưỡng khí (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 23/09/2020 30
160 LABS Safety Training Thanh Hóa 04/08/2020 10
161 Đánh giá An toàn hệ thống điện Tây Ninh 22/09/2020 1
162 LABS Safety Training Bình Dương 15/08/2020 25
163 02_ATVSLĐ cho Nhóm 2 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 23/09/2020 60
164 An toàn hóa chất Nhóm 2 (113/2017/NĐ-CP) Bình Dương 23/10/2020 40
165 An toàn hóa chất Nhóm 3 (113/2017/NĐ-CP) Bình Dương 24/10/2020 45
166 02_Người huấn luyện ATVSLĐ_Hàng tháng Hồ Chí Minh 22/09/2020 20
167 LABS Safety Training Bình Định 13/10/2020 25
168 LABS Safety Training Bắc Giang 23/10/2020 20
169 LABS Safety Training Phú Thọ 20/11/2020 25
170 Nghiệp vụ Kiểm tra và Giám sát giàn giáo Hồ Chí Minh 20/11/2020 15
171 LABS Safety Training Thanh Hóa 21/11/2020 15
172 LABS Safety Training Thanh Hóa 21/11/2020 20
173 LABS Safety Training Tây Ninh 29/11/2020 25
174 LABS Safety Training Đồng Nai 16/04/2021 31

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 2

...
...
HSE PROVIDER
  •  08/10/2020 05:16:38

" Lịch kha giảng tháng 10/2020 - 19/10: HSE96x3 Online - 26/10: Nhóm 2 Online + 1 "

0  câu trả lời  Trả lời
...
Sales_Nhân
  •  24/02/2017 09:51:25

" Thầy có chuyên môn tốt, nhiệt tình "

0  câu trả lời  Trả lời