Nguyễn Thị Hoài Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Vui lòng xem chi tiết trong lý lịch đính kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 2 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa2
  • Tổng số học viên300
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 24/11/2018 200
2 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Bình Dương 13/03/2019 100

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...