Đặng Thanh Ngọc

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Vui lòng xem chi tiết trong lý lịch đính kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 9 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa2
  • Tổng số học viên170
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 03/10/2017 120
2 An toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại Đồng Nai 18/08/2018 50

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...