Trần Văn Thi

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Vui lòng xem trong thông tin đính kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: null năm

Ngôn ngữ: 02. Tiếng Anh, 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa2
  • Tổng số học viên140
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Hồ Chí Minh 08/07/2017 100

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 1

...
...
Dương Thị Kim Phượng
  •  08/07/2017 08:57:37

" Kỹ năng sư phạm không được tốt. Bài giảng thiếu sinh động "

0  câu trả lời  Trả lời