Vũ Hải Khương

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Vui lòng xem CV đính kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 4 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa5
  • Tổng số học viên131
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 3.10_An toàn gia công kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Bình Dương 29/07/2017 50
2 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 04/08/2017 1
3 3.07_An toàn vận hành thiết bị nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đồng Nai 09/12/2017 20
4 An toàn máy công nghiệp Đồng Nai 09/12/2017 20
5 3.03_An toàn hàn cắt kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đồng Nai 18/11/2017 5

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 2

...
...
Nguyễn Thị Hoài Nga
  •  30/07/2017 01:03:06

" Thầy đến rất sớm thể hiện sự chuyên nghiệp. "

1  câu trả lời  Trả lời