Ezril Jamil

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lịch sử công tác:

- CEO of Primus Vision (Singapore)

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: null năm

Ngôn ngữ: 02. Tiếng Anh

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa0
  • Tổng số học viên0
  • Đánh giá

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...