Chu Hữu Dân

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lịch sử công tác:

Có thể xem chi tiết trong CV

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 15 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa0
  • Tổng số học viên0
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...