Trần Thúc Tài

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 15 năm

Ngôn ngữ:

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa1
  • Tổng số học viên3
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 3.13_An toàn xây dựng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Hồ Chí Minh 23/11/2018 3

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...