Đỗ Thiên Trà

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 5 năm

Ngôn ngữ:

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa0
  • Tổng số học viên0
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...