Nguyễn Ngọc Trí

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lịch sử công tác:

Xem hồ sơ đình kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 3 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa1
  • Tổng số học viên30
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 An toàn vận hành thiết bị áp lực Bà Rịa - Vũng Tàu 06/09/2019 15

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 1

...
...
System Administrator
  •  30/01/2019 05:32:03

" Chào mừng thầy Trí tham gia đào tạo và huấn luyện tại sàn "Giangvienantoan - HSE Provider" "

0  câu trả lời  Trả lời