TRẦN QUÝ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

- 2014 - 2019: Bosh VN

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 5 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt, 02. Tiếng Anh

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa1
  • Tổng số học viên15
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 44N3 - An toàn điện Hồ Chí Minh 30/08/2019 15

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...