LÊ THANH HẢI

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24-07-1960

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lịch sử công tác:

Đại học Dầu khí tại Ploiest-Rumania tốt nghiệp 1985; Cán bộ nghiên cứu Viện khoa học Việt Nam từ 1985; Cán bộ HESQ Tổng công ty Khí Việt nam từ 1995; Cán bộ HSEQ Tổng công ty Dầu Việt Nam từ 2011đến nay 2020!

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 25 năm

Ngôn ngữ: 02. Tiếng Anh, 01. Tiếng Việt

Bằng cấp: Xem bằng cấp giảng viên

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa0
  • Tổng số học viên0
  • Đánh giá

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...