Nguyễn Văn Hồng

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

1. Công ty Nhôm Kim Hằng 2. Sở Lao động thương binh xã hội TP. HCM 3. Cty TNHH DV An toàn lao động VN

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 5 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa0
  • Tổng số học viên0
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...