Đào Vũ Dũng Mạnh Hùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Lịch sử công tác:

Vui lòng xem trong lý lịch đính kèm

Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 10 năm

Ngôn ngữ: 01. Tiếng Việt

Chứng chỉ: Xem chứng chỉ giảng viên

Lý lịch đính kèm:

Thống kê giảng dạy trên OHS TRAINER PROVIDER

  • Tổng số khóa3
  • Tổng số học viên140
  • Đánh giá
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐÃ DẠY
STT Tên khóa học Khu vực Ngày huấn luyện Số học viên
1 44N3_An toàn hóa chất (Nhóm 3) Bình Dương 23/03/2017 50
2 4_ATVSLĐ cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Đồng Nai 24/06/2017 50

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Bình Luận 0

...