03_Đánh giá Văn hóa An toàn doanh nghiệp

  • 350 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
32 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
32 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

1. Văn hóa an toàn là gì?
Văn hoá an toàn trong doanh nghiệp bao gồm thái độ, suy nghĩ, cách ứng xử của mỗi người lao động hướng tới đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, trở thành những giá trị nhân bản và không ngừng được hoàn thiện những giá trị và các quy tắc hành vi đảm bảo an toàn của con người, kết tinh lại thành giá trị văn hoá của con người. Hay có thể hiểu văn hoá an toàn là một bộ phận của văn hoá, là toàn bộ các giá trị và tiêu chuẩn hành vi của con người về an toàn trong lao động. Đảm bảo an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người, trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở doanh nghiệp. Lúc này, mọi hành vi ứng xử của con người tại nơi làm việc nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn không mang tính tự phát, không chỉ bị “cưỡng chế", điều chỉnh bằng các tiêu chuẩn và quy định về an toàn có tính chất bắt buộc của luật pháp, doanh nghiệp mà quan trọng hơn là sự tự điều chỉnh một cách  tự giác. Và như vậy, môi trường làm việc của người lao động trong doanh nghiệp, nhất là tại nơi làm việc khi đó đạt mức độ an toàn tuyệt đối và lý tưởng nhất. Về thực chất đó là sự bảo hiểm trong việc phòng ngừa, loại trừ và khắc phục các tai nạn rủi ro có thể xảy ra trong lao động. Văn hóa an toàn tại nơi làm việc đặc biệt có ý nghĩa khi người công nhân làm việc ở những nơi có rủi ro cao về an toàn vệ sinh lao động do tính chất lao động và đặc điểm của sản phẩm, kỹ thuật và công nghệ áp dụng…
Xét ở góc độ phát triển văn hóa an toàn, theo mô hình Dupont Dradley, văn hóa an toàn được chia thành 4 giai đoạn như sau:


2. Tại sao chúng ta nên xây dựng văn hóa An toàn tại doanh nghiệp

Xem chi tiết bài thuyết trình tại đây

3. Làm thế nào để biết tổ chức đang ở giai đoạn nào?
Để biết tổ chức của bạn đang ở đâu, chúng ta cần tiến khảo sát văn hóa an toàn thông qua bộ câu hỏi. Lưu ý: Tỷ lệ khảo sát càng cao, kết quả càng trung thực. Do đó, bảng khảo sát cần phải được thực hiện bởi tất cả nhân viên trong tổ chức ở tất cả cấp độ (Ban lãnh đạo; cấp giám sát; nhân viên). Nội dung bộ câu hỏi sẽ đánh giá được
- Mức độ cam kết của BLĐ; giám sát trong tổ chức về công tác An toàn
- Mức độ hài lòng của nhân viên về công tác An toàn của tổ chức
- Tính sẵn sàng để thay đổi 
....

4. Các yếu tố quyết định đến quá trình phát triển văn hóa an toàn

Xây dựng văn hóa an toàn là một quá trình lâu dài, cần thời gian và sự phối hợp đồng bộ và liên tục của nhiều yếu tố. 6 yếu tố bên dưới có thể được xem là chìa khóa thành công của quá trình xây dựng văn hóa an toàn.

 

 

Chúng tôi đang có dịch vụ hổ trợ đánh giá văn hóa an toàn MIỄN PHÍ cho khách hành là doanh nghiệp sản xuất. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện đánh giá và tư vấn xây dựng Văn hóa an toàn, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS) 

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22533507; 0989 211 239 (Mr Nhân); 0908143004 (Mss Linh)
Email: cskh@hseprovider.com.vn hoặc Nhan.bt@hseprovider.com.vn  

Website: http://giaiphapantoan.com.vn