05_Nhận thức về phương pháp đánh giá rủi ro - HAZOP / HAZOP Awareness


Số giờ huấn luyện lần đầu
8 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

Hazop là gì?
Hazard and Operability Study (viết tắt là HAZOP) là cách thức có hệ thống để nhận diện các mối nguy (yếu tố nguy hiểm, có hại) của một quá trình. Trong cách tiếp cận này, một quá trình được chia nhỏ thành nhiều bước và mỗi biến thể (sự thay đổi) của các thông số trong mỗi bước sẽ được xem xét để xem xét điều gì sai/không phù hợp có thể xảy ra. Một hoạt động đánh giá HAZOP đầy đủ thường được dùng trong quy trình sản xuất hóa chất và hệ thống đường ống.
Có nhiều cách để nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro của quá trình hoặc tại nơi làm việc, và mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm khác nhau. Ví dụ, Phân tích mối nguy của công việc tập trung vào người lao động (JHA) đặc biệt có hiệu quả trong việc bảo vệ người lao động, bởi vì nó xem xét từng công việc mà người lao động phải thực hiện.
Tuy nhiên, nếu bạn cần phải đánh giá một hệ thống dài và phức tạp hơn là các nhu cầu về an toàn của những người lao động cá nhân thì cần có một phương pháp phân tích nguy cơ rộng hơn. OSHA liệt kê một số phương pháp phổ biến để tìm ra các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong các hệ thống này, bao gồm:
- Phân tích What-If
- HAZOP
- Phân tích mô hình lỗi và mức độ ảnh hưởng (Failure mode and effect analysis FMEA)
- Phân tích lỗi theo mô hình cây (Fault tree analysis)
Trong đó, HAZOP là một phương pháp phân tích nguy cơ phổ biến cho các hệ thống phức tạp. Nó có thể được sử dụng để xác định các vấn đề ngay cả trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển dự án cũng như xác định những mối nguy tiềm ẩn trong các hệ thống hiện có.
Các bước thực hiện HAZOP
The four steps of a HAZOP Study

Bước 1: Thiết lập nhóm đánh giá
Bước 2: Nhận diện các khía cạnh của hệ thống và các thông số của chúng
Bước 3: Xem xét mức độ ảnh hướng của các biến thể (dựa trên việc thay đổi từ khóa)
Bước 4: Nhận diện mối nguy hay các điểm có thể gây ra lỗi
Xem clip giới thiệu ngắn về HAZOP (Nguồn: www.icarus-orm.com/academy)


Khung chương trình đào tạo và giảng viên

Xem chi tiết profile giảng viên tại đây
Địa điểm đào tạo
- Khách hàng doanh nghiệp: tại nhà máy của công ty
- Khách hàng cá nhân: tổ chức tại trung tâm đào tạo của WSS tại Hồ Chí Minh. 
- Học phí: 1.250.000/HV khóa tiếng Việt, 1.750.000/HV khóa tiếng Anh và có thể thấp hơn tùy thuộc vào số lượng học viên đăng ký.

Học viên cá nhân đăng ký tại đây: 

Thời gian đào tạo
- 01 ngày, dự kiến ngày 20/6/2017 
- Đối với lớp mở (khách hàng cá nhân): lớp sẽ mở khi đủ từ 15 học viên trở lên
- Đối với khách hàng doanh nghiệp: theo thỏa thuận  Chứng nhận sau khóa học: 
- GCN của WSS (song ngữ Việt - Anh)
- GCN của FIC - Malaysia (tiếng Anh)

Đơn vị cung cấp khóa học