07_Dịch vụ Đánh giá rủi ro

  • 20 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
16 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
8 giờ
Tần suất huấn luyện
1 năm

Chi tiết khóa học

WSS cung cấp dịch vụ Hổ trợ đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp khối sản xuất.

Phạm vi dịch vụ:
1. Tư vấn xây dựng qui trình đánh giá
2. Đào tạo cho cấp quản lý về An toàn trong nhà máy về qui trình đánh giá
3. Dịch vụ đánh giá rủi ro tại nơi làm việc
4. Dịch vụ tư vấn giải pháp kiểm soát rủi ro
5. Dịch vụ soạn thảo các qui trình, hướng dẫn vận hành an toàn

Chất lượng dịch vụ
- Đảm bảo tuân thủ theo qui định của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH và OHSAS 18001:2007 


 

Thông tin liên hệ 

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS) 

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22533507; 0989 211 239 (Mr Nhân); 0908143004 (Mss Linh)
Email: tuyensinh.wss@giaiphapantoan.com.vn hoặc Nhan.bt@hseprovider.com.vn  

Website: http://giaiphapantoan.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hseprovider.admin 

Danh sách khách hàng
TT Tên khách hàng Thời gian thực hiện
1 Công ty TNHH Vistarr Sports VN 3/2018
2 Công ty TNHH N.E.W VN 2/2018
3 Công ty Nến Zheng Shong 6/2018
4 Công ty CP Bistas 7/2018