An toàn vận hành thiết bị áp lực


Số giờ huấn luyện lần đầu
24 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
12 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

1. Đối tượng học viên: 
Là những người làm các công việc chế tạo, lắp 
ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kim tra, kim định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị áp lực như:
- Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar

- Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí hoà tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7bar. 

2. Nội dung huấn luyện: Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3. Cụ thể
2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ
2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.


2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ
2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.


2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt
Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
2.3.1 Cấu tạo của thiết bị áp lực
2.3.2 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan thiết bị áp lực
2.3.3 Các quy định về chế tạo, lắp 
ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kim tra, kim định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị áp lực
2.3.4 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ 
2.3.5 Thực hành vận hành an toàn và các phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, ứng phó tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kêt quả cuối khóa
- Cấp thẻ an toàn theo quy định

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS) 

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22535507; 0989 211 239 (Mr Nhân); 0908143004 (Mss Linh); 0903770105 (Mss Phượng)
Email: tuyensinh.wss@giaiphapantoan.com.vn

Website: 
http://giaiphapantoan.com.vn
Danh sách khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ này trên sàn "Giangvienantoan.vn"
TT Tên khách hàng Ngày thực hiện
1  Cty TNHH NS Bluescope Lysaght  17-18/11/2017
2  Cty TNHH Werner  28/7/2017
3