BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT


Số giờ huấn luyện lần đầu
40 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
8 giờ
Tần suất huấn luyện
1 năm

Chi tiết khóa học

Mở đầu
Theo qui định của Luật hóa chất, tổ chức hoạt động hóa chất (Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng...hóa chất) phải có biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất. Một trong những yêu cầu đó là tổ chức phải xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố hóa chất (tràn đổ, cháy nổ,..) xảy ra.

Đối tượng thực hiện
Theo Điều 21 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, đối tượng phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất  (sau đây gọi tắt là Biện pháp) là: 

a) Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

Nội dung của Biện pháp
Nội dung của biện pháp được qui định tại Phụ lục VI Nghị định 113/2017/NĐ-CP bao gồm các nội dung chính như sau
- Phần mở đầu: Giới thiệu thông tin về dự án, tính cấp thiết và căn cứ pháp lý để xây dựng biện pháp
- Phần 1: Thông tin liên quan đến dự án
- Phần 2: Dự báo nguy cơ, các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và biện pháp ứng phó
- Phần 3: Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
- Phần 4: Kết luận và phụ lục kèm theo


Dịch vụ của chúng tôi
- Khảo sát thực tế và thu thập thông tin liên quan đến dự án
- Đánh giá và dự báo các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra
- Tư vấn biện pháp kiểm soát
- Soạn thảo biện pháp hoàn chỉnh
- Nộp cơ quan quản lý nhà nước
- Phối hợp tổ chức diễn tập biện pháp định kì.

 

Thông tin liên hệ đăng ký tại HCM

Cty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động VN (HSE Provider - WSS)
Địa chỉ: 
502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 
(028) 225 335 07; 090 262 2587 (Ms Mỹ); 082 688 8816 (Mr Ân)
Email: cskh@hseprovider.com.vn
 hoặc nhan.bt@hseprovider.com.vn
Website: 
http://hseprovider.com
F
acebook: https://www.facebook.com/hseprovider.admin​Danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ này của chúng tôi
 

TT Tên công ty Thời điểm thực hiện
1  CTy TNHH Tectyl Oil & Chemicals Vina  6/2018