Đánh giá An toàn hệ thống điện

  • 1 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
16 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
8 giờ
Tần suất huấn luyện
3 năm

Chi tiết khóa học

1. Giới thiệu 
Sử dụng điện là nhu cầu thiết yếu của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, sử dụng điện không an toàn sẽ gây ra rất nhiều hậu quả cho người sử dụng và tài sản của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hơn 60% các vụ cháy nổ nhà xưởng có nguyên nhân đến từ các sự cố về điện. Vì vậy, việc lắp đặt, vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện cần phải được thực hiện đúng kỹ thuật và thường xuyên.

2. Phạm vi dịch vụ
- Đánh giá thiết kế hệ thống điện
- Đánh giá thực trạng sử dụng điện
- Đánh giá các điểm có nguy cơ dẫn đến sự cố về điện