ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN HÀNH XE NÂNG

  • 7 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
1 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
1 giờ
Tần suất huấn luyện
1 năm

Chi tiết khóa họcThông tin liên hệ đăng ký:  
Cty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động VN (HSE Provider - WSS)
Địa chỉ: 
502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 22533507; 0989 211 239 (Mr Nhân); 0908143004 (Mss Linh); 
Email: cskh@hseprovider.com.vn
 hoặc nhan.bt@hseprovider.com.vn
Website: 
http://giaiphapantoan.com.vn
F
acebook: https://www.facebook.com/hseprovider.admin​