ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  • 2 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
720 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì?
Khoản 23 Điều 3 LBVMT 2014 quy định về từ ngữ đánh giá tác động môi trường: 
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.”

2. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Những đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm các đối tượng quy định tại Điều 18 LBVMT 2014

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

  a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

  b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

  c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP)

3. Cách thức thực hiện ĐTM.

  Chủ dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giác tác động môi trường có thể tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thưc hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. ( Khoản 1 Điều 19 LBVMT 2014).

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thực hiện ĐTM xin vui lòng liên hệ
Cty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động VN (HSE Provider - WSS)
Địa chỉ: 
502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 22533507; 0989 211 239 (Mr Nhân); 0908143004 (Mss Linh); 
Email: cskh@hseprovider.com.vn
 hoặc nhan.bt@hseprovider.com.vn
Website: 
http://giaiphapantoan.com.vn
F
acebook: https://www.facebook.com/hseprovider.admin​