EB02_An toàn lao động và môi trường công nghiệp


Số giờ huấn luyện lần đầu
1 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
1 giờ
Tần suất huấn luyện
1 năm

Chi tiết khóa học

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp chế độ chính sách bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất, cấp cứu tai nạn lao động, môi trường công nghiệp, nguồn gốc ô nhiễm khí quyển và các phương pháp lọc bụi.

Thông tin chi tiết sách tại thư viện Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp
Tải sách về tại đây