Huấn luyện Nghiệp vụ PCCC


Số giờ huấn luyện lần đầu
24 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
16 giờ
Tần suất huấn luyện
2 năm

Chi tiết khóa học

Đang cập nhật
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS) 

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22535507; 0989 211 239 (Mr Nhân); 0908143004 (Mss Linh); 0903770105 (Mss Phượng)
Email: tuyensinh.wss@giaiphapantoan.com.vn

Website: 
http://giaiphapantoan.com.vn

Danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ này của chúng tôi
TT Tên khách hàng Thời gian thực hiện
1  Cty TNHH Sino Pacific  09/2017
2  Cty TNNH Giấy Vinakraft  10/2017
3  Cty TNHH Novaland  11/2017
4  Cty CP Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (CBM)  5/2018