Kỹ năng lâp kế hoạch và Tổ chức công viêc


Số giờ huấn luyện lần đầu
8 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

Chương trình chi tiết đang xây dựng. Quý khách vui lòng quay lại sau. Cảm ơn!