Kỹ thuật Đánh giá rủi ro về ATVSLĐ (HIRAC)

  • 65 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
16 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

1. Giới thiệu tổng quan
Quản lý rủi ro là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong công tác quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc. Quản lý tốt rủi ro tại nơi làm việc sẽ giúp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu và phòng ngừa TNLĐ - BNN
Khóa học Kỹ thuật Đánh giá rủi ro về ATVLSĐ được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu trong công tác Quản lý rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Giúp học viên có thể triển khai xây dựng qui trình quản lý rủi ro và kiểm soát các dự án liên quan đến công tác giảm thiểu và phòng ngừa sự cố về ATVSLĐ.

2. Lợi ích khi tham gia khóa học
- Học viên hoàn thành khóa học có thể tự triển khai công tác quản lý rủi ro tại doanh nghiệp.
- Kiến thức cung cấp phù hợp với qui định pháp luật hiện hành về đánh giá rủi ro về ATVSLĐ và phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý ATVSLĐ quốc tế như OHSAS 18001 hay ISO 45001


3. Nội dung khóa hoc
- Chương trình được thiết kế dựa trên ISO 31000:2018
- Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH
- Kinh nghiệm thực t
ế của HSE Provider

No.

Topic

Duration
(minutes)

1

Course introduction

15

2

Module 1_Basic Concepts

90

2.1

Definition

 

2.2

Sources of the hazards

 

2.3

Exposure

 

3

Module 2_Hazards Classification

120

3.1

Five general hazard area

 

3.2

Hazardous materials

 

3.3

Hazardous euipment

 

3.4

Hazardous working environment

 

3.5

Hazardous People

 

3.6

Hazardous System

 

4

Module 3_Identifying Hazards

180

4.1

Observation

 

4.2

Comprehensive survey

 

4.3

Interviewing

 

4.4

Workplace inspection

 

4.5

Writing report

 

4.6

Practice

 

5

Module 4_Analyzing the workplace

120

5.1

Analysis

 

5.2

JHA

 

5.3

PHA/HAZOP

 

5.4

Hazards Analysis

 

5.5

Risk matrix

 

5.6

Factors affecting the risk assessment process

 

5.7

Practice

 

6

Module 5_Controlling Hazards

120

6.1

Hierachy of control

 

6.2

Feasible control

 

6.3

Elimination & Subtitution

 

6.4

Engineering control

 

6.5

Administrative control

 

6.6

PPE

 

7

Module 6_Solving Problem

60

7.1

FMEA

 

7.2

6M

 

7.3

Mind mapping

 

7.4

Practice

 

8

Module 7_Legal Requirement

30

8.1

Applicable ojbect

 

8.2

Employers Responsibilities

 

8.3

Employees Responsibilities

 

9

Module 8-Information and Training

60

9.1

Visual Management

 

9.2

Safety signages

 

9.3

Work instruction

 

9.4

On the job training

 

9.5

Practice

 

10

Quiz/Practice

120

Total (minutes)

915

Total (hrs)

15.25


Ghi chú: Nội dung bài giảng có thể điều chỉnh về nội dung, thứ tự trình bày và thời lượng tùy thuộc vào đối tượng học viên, ngành nghề của khách hàng
4. Học phí
4.1 Khách hàng cá nhân: 1.250.000/học viên
4.2 Khách hàng doanh nghiệp: vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để có thông tin chính thức


5. Địa điểm đào tạo
5.1 Khách hàng cá nhân: Trung tâm đào tạo của WSS tại 502 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, HCM và TTHL Thành phố mới Bình Dương
5.2 Khách hàng doanh nghiệp: theo thỏa thuân

Thông tin liên hệ đăng ký:  

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS) 

HCM: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9. Xem vị trí tại đây
Bình Dương: 306/30 Đồng Khởi, P. Hòa Phú, Thành phố Mới Bình Dương. Xem vị trí tại đây
Điện thoại: (028) 22533507 (tổng đài), 0345062815 (Mss Mỹ); 0933 564 773 (Mr Tùng)
Thông tin chuyển khoản
Chủ tài khoản: BUI TRONG NHAN
Số TK: 255014779, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Thủ Đức, HCM

Danh sách khách hàng
TT Tên khách hàng Thời gian thực hiện
1  Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics VN 24 - 26/4/2018
2  Công ty TNHH Map pacific 10/2018
3  Công ty LDC 8/2019