LABS Safety Training

  • 461 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
8 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
8 giờ
Tần suất huấn luyện
4 năm

Chi tiết khóa học

LABS là một tiêu chuẩn An toàn về cháy, điện và kết cấu công trình được tổ chức Sáng kiến LABS - một tổ chức phi Chính phủ do Chính phủ Hà Lan tài trợ phát triển dựa trên sự tham khảo các các tiêu chuẩn quốc tế và các quy định của nước sở tại liên quan. Tại Việt Nam, chương trình LABS được chính thức triển khai từ 8/2019 bao gồm các hoat động đánh giá, huấn luyện và tổng đài hổ trợ người lao động.

HSE Provider được vinh dự là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ Huấn luyện An toàn theo tiêu chuẩn LABS cho các nhà máy ngành may mặc và giầy dép trên toàn lãnh thổ Việt Nam có tham gia chương trình LABS.
Chương trình huấn luyện được HSE Provider soạn thảo dựa trên khung chương trình của LABS đề xuất gồm 3 cấp độ: Cơ bản, nâng cao 1 và nâng cao 2. Các nhà máy tham gia LABS sẽ được HSE Provider cung cấp các khóa học này dưới sự giám sát của LABS và các nhãn hàng thời trang có tham gia LABS.

Để biết thêm về chương trình LABS, vui lòng truy cập vào https://labsinitiative.com/