Phần mềm OHS LAWSOFT

  • 2 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
0 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

OHS LAWSOFT là phần mềm trực tuyến Hướng dẫn thực hiện và Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động. Sản phẩm được Công ty TNHH MTV Theliner VN (TLV) và nhóm tác giả (Bùi Trọng Nhân, Quản Hồng Đức cùng cộng sự) phát triển dưới sự bảo trợ và cố vấn của Hội KHKT ATLĐ-VSLĐ Việt Nam.
Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động Việt hiện nay là đối tác chính thức duy nhất được quyền phân phối sản phẩm theo sự cho phép của TLV. 

Chi tiết về sản phẩm vui lòng tham khảo tại website: http://luatantoanvesinhlaodong.vn
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động VN (HSE Provider - WSS)