Vận hành nồi hơi, Boiler


Số giờ huấn luyện lần đầu
90 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

CHƯƠNG TRÌNH HCVẬN HÀNH NỒI HƠI 

*  Số tiết:  90 tiết

Thời gian:  6 – 9 ngày

Thời gian học dự kiến: Sáng 08h00 - 11h00, chiều: 13h30 – 16h30 (có thể thương lượng thời

gian đào tạo thuận lợi theo yêu cầu của công ty)

*  Chương trình bao gồm các học phần:

-         Lý thuyết vận hành nồi hơi   (40 tiết )

-         Thực hành vận hành nồi hơi (50 tiết )

*  Địa điểm:

1/ Đào tạo tại chỗ theo yêu cầu của công ty

 

TT

Số lượng HV

Học phí 
(VNĐ / 1 HV)

GHI CHÚ

1

Số học viên = >10

1.500.000

Học phí trên bao gồm:

- Tài liệu, lệ phí thi và lệ phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

- Học tại địa điểm theo yêu cầu của công ty (trong vòng bán kính cách trường không quá 12km).

Nếu địa điểm đào tạo cách trường > 12km thì tính thêm phụ cấp đi lại cho GV

- Công ty trang bị các thiết bị học tập.

2

Từ 6 – 9 học viên

2.000.000

3

Từ 4 – 5 học viên

2.500.000

2/ Đào tạo tại địa điểm của Trường:  (Ghép chung với Học viên của Trường)

STT

Học phí 
(VNĐ / 1 HV)

Các chi phí khác

GHI CHÚ

 

1.300.000

- Tài liệu:                 20,000

- Lệ phí thi:              60,000

- Lệ phí chứng chỉ:  20,000

- Học tại địa điểm của trường, theo lịch học của trường.

- Các chi phí: tài liệu, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp.. không bao gồm trong học phí.

- Trường trang bị các thiết bị học tập.


3/ Tuyền sinh thường xuyên

4/ Cách thức đăng ký
- Khách hàng doanh nghiệp:

- Khách hàng cá nhân


5/ Chứng chỉ: Chứng chỉ sơ cấp nghề, có giá trị toàn quốc, vĩnh viễn