Vận hành xe nâng hàng

  • 32 học viên đã đăng ký

Số giờ huấn luyện lần đầu
300 giờ
Số giờ huấn luyện định kỳ
0 giờ
Tần suất huấn luyện
0 năm

Chi tiết khóa học

CHƯƠNG TRÌNH HC LÁI XE NÂNG HÀNG 

*  Số tiết:  300 giờ. Lý thuyết 90 giờ, Thực hành 210 giờ.

Thời gian: 3 tháng (2 buổi ngày Chủ nhật/ tuần, mỗi buổi 5 tiết)

Thời gian học dự kiến: Sáng 07h30 - 11h00, chiều: 13h30 – 16h30 (có thể thương lượng thời gian đào tạo thuận lợi theo yêu cầu của công ty)

*  Chương trình bao gồm các học phần:

- Lý thuyết lái xe nâng hàng  học các ngày chủ nhật.

- Thực hành lái xe nâng hàng (210 giờ)

*  Địa điểm:

1/ Đào tạo tại chỗ theo yêu cầu của công ty hoặc tại Trường TC NV nghề Bình Dương (Thủ Dầu Một, BD)

2/ Học phí

 

STT

Số lượng HV

Học phí 
(VNĐ / 1 HV)

GHI CHÚ

1

- Số học viên = >10

1.600.000

Học phí bao gồm: tài liệu học tập, lệ phí thi và lệ phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

-  Học tại địa điểm theo yêu cầu của công ty (trong vòng bán kính cách Trường không quá 12km) Nếu địa điểm đào tạo cách Trường > 12km thì tính thêm phụ cấp đi lại cho GV.

- Công ty trang bị xe nâng, sân bãi, xăng dầu học thực hành.

- Điều kiện: một ngày đảm bảo thời gian GV đến công ty dạy là 10 tiết (sáng – chiều)

- Thời gian đào tạo nhanh đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

2

Từ 7  – 9 học viên

2.200.000

3

Từ  5 – 6 học viên

2.600.000

2/ Đào tạo tại địa điểm của Trường:  (Ghép chung với Học viên của Trường)

STT

Học phí 
(VNĐ / 1 HV)

Các chi phí khác

GHI CHÚ

1

1.450.000

- Tài liệu:                  30,000

- Lệ phí thi(lần 1):        100,000

- Lệ phí chứng chỉ:   20,000

Học phí không bao gồm : Tài liệu học tập, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ. 

- Học tại địa điểm của trường.

- Học theo lịch học do nhà trường sắp xếp.

- Trường trang bị xe nâng, xăng dầu.

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

* Lý thuyết: sáng Chủ nhật (08 h– 11h)

* Thực hành: tối Hai – Tư – Sáu hoặc tối Ba – Năm - Bảy (18h – 21h)

* Chương trình học lái xe nâng (Đại cương)

Tên môn học: Lý thuyết lái xe nâng hàng    Mã số môn học: LTLXNH
A PHẦN LÝ THUYẾT

Bài 1: SỰ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ                                      10 giờ

Bài 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP CỦA ĐỘNG CƠ                      10 giờ

Bài 3: HỆ THỐNG BÔI TRƠN                                                 5 giờ

Bài 4: HỆ THỐNG LÀM MÁT                                                   5 giờ

Bài 5: BÌNH CHỨA DẦU VÀ PHỤ TÙNG                                10 giờ

Bài 6: CÁC THÀNH PHẦN CỦA XI LANH, PISTON                10 giờ

Bài 7: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC CỦA XE NÂNG HÀNG        10 giờ

Bài 8: TRANG THIẾT BỊ TRÊN ĐỘNG CƠ                              10 giờ

Bài 9: GIỚI THIỆU VỀ XE NÂNG HÀNG                                 10 giờ

Bài 10: NHỮNG NGUYÊN TẮC AN TOÀN -NHỮNG TAI NẠN XE NÂNG       10 giờ

Kiểm tra lý thuyết.                                                                     2 giờ

B. PHẦN THỰC HÀNH

Bài 1: KỸ THUẬT LÁI XE CƠ BẢN                                                  30 giờ

Bài 2: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÀNG NÂNG                                 45 giờ

Bài 3: KỸ THUẬT NÂNG HÀNG TRONG PHẠM VI HẸP                  75 giờ

Bi 4: KỸ THUẬT NÂNG HÀNG LÊN GIÀN CAO                               45 giờ

Bài 5: KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG XE NÂNG HÀNG                      15 giờ

Kiểm tra thực hành                                                                           5 giờ

* Đăng ký
- Khách hàng là doanh nghiệp


- Khách hàng là cá nhân

*  Chứng chỉ : Cuối  khoá học nếu thi đạt học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng của TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG – có giá trị toàn quốc.