1. Thu thập thông tin cá nhân

Những loại Thông tin cá nhân mà Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn thu thập từ Thành viên của mình bao gồm: 

-          Thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh;

-          Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, tên

-          Thông tin về doanh nghiệp: như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh

2. Mục đích thu thập thông tin

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn thu thập Thông tin cá nhân của Thành viên cho một hoặc một số mục đích như sau:

-          Thực hiện xác nhận là thành viên của Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn;

-          Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên sàn;

-          Thực hiện việc quản lý Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn, gửi thông tin cập nhật về website và các chương trình khuyến mãi mới nhất tới khách hàng và thành viên của website;

-          Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp khác hàng thực hiện thanh toán trực tuyến, và đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn;

-          Cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay qui trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;

-          Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

3. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

Thông tin cá nhân được thu thập trên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

4.   Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Thành viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của website Giangvienantoan.vn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Thành viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

5.   Quyền của Thành viên đối với thông tin được thu thập

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cũng đều có các quyền như sau:

-       Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập; 

-       Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

-       Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập 

-       Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

-       Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

-       Yêu cầu được bảo mật thông tin đăng tải

Mọi thao tác chỉnh sửa thông tin, thành viên thực hiện trên hệ thống Giangvienantoan.vn

6.   Đơn vị thu thập thông tin:

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn là đơn vị thu thập thông tin. Thành viên có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ 355 Phan Đăng Lưu, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương để giải đáp các thắc mắc.

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cam kết chỉ cung cấp thông tin cho giảng viên và đơn vị huấn luyện do khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, chug tôi cam kết không cung cấp thông tin cho một bên kinh doanh nào khác.

7.   Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng:

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo cho khách hàng;

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cam kết bảo mật thông tin thành viên, chỉ cung cấp cho giảng viên và đơn vị huấn luyện đã được khách hàng lựa chọn. Ngoải ra, chúng tôi không cung cấp thông tin cho một bên kinh doanh nào khác;

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cam kết thực hiện đúng cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Mọi thắc mắc, khiếu nại về việc bảo mật thông tin, khách hàng liên hệ trực tiếp tại địa chỉ 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, HCM để được giải quyết.