CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
AN TOÀN LAO ĐỘNG VN

——————
Số: 01/2017/WSS-QC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ————————————

Bình Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2017.

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT
GIANGVIENANTOAN.VN

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Giangvienantoan.vn (gọi là Thành viên) với mục đích tạo ra một môi trường cung cấp các khóa học, giảng viên huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và các khóa học liên quan đến quản lý Sản xuất, chất lượng, dạy nghề thông qua website thương mại điện tử Giangvienantoan.vn;
2. Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn do của CTY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG VN (Công ty) làm chủ sở hữu.

 • Đại diện: Ông BÙI TRỌNG NHÂN                                      Chức vụ: Giám đốc

 • Địa chỉ: 20 ĐX94 Khu phố 6, P. Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

 • VPGD:  502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Q.9, HCM
  Tel/Fax:
  (028) 22533507

 • Email: cskh.@hseprovider.com.vn 

  Số giấy CN ĐKKD số 3702404496 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/10/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 13/3/2017

  Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn là các thương nhân, tổ chức, nhân hoạt động đào tạo, dịch vụ, thương mại hợp pháp được Giangvienantoan.vn chính thức công nhận được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn và các bên liên quan cung cấp.
  Tổ chức, nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn tự do thỏa thuận trên sở tôn trọng quyền lợi ch hợp pháp của các bên tham gia hoạt động  mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luậ

  3.
  Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Giangvienantoan.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật
  4. Hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
  5.
  Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thương nhân, tổ chức, nhân khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT

II. QUI ĐỊNH CHUNG

Người bán: thương nhân, tổ chức, nhân nhu cầu sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn để giới thiệu doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ của mình tới khách hàng.

Người mua (khách hàng) là tổ chức (doanh nghiệp), nhân nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn. Người mua quyền đăng tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: bao gm c người bán lẫn người mua.

- Thành viên thể phải đăng khai ban đầu các thông tin nhân liên quan, sau khi kch hoạt thông tin thành viên, Giangvienantoan.vn chính thức công nhận được phép sử dụng dịch vụ.

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào n giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn.

1. Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là: http://Giangvienantoan.vn .

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn do Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động VN (WSS)  quản lý và phát triển với tên miền là: http://Giangvienantoan.vn .

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn là nơi cung cấp giảng viên và các khóa  đào tạo và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến An toàn vệ sinh lao động, quản trị sản xuất, chất lượng, dạy nghề… và các kỹ năng mềm khác thông qua các đối tác có chức năng cũng như do WSS cung cấp bằng nhiều hình thức như tổ chức tại đối tác huấn luyện, đào tạo; tại tổ chức có nhu cầu đặt hàng hoặc trực tuyến thông qua các clip, video trên website http://Giangvienantoan.vn.

2. Thành viên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn

Thành viên của Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn bao gồm “Giảng viên”,  “Học viên cá nhân hoặc tổ chức”, là các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn TMĐT Giangvienantoan.vn (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận.

-          Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

-          Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn và các bên liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cung cấp.

3. Địa chỉ giao dịch: http://Giangvienantoan.vn 

Ngoài địa chỉ trên, Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn còn có những địa chỉ giao dịch như sau:

-          http://hseprovider.com.vn

4. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn:

Cung cấp dịch vụ giới thiệu giảng viên, khóa học và trực tiếp thực hiện các khóa đào tạo về An toàn vệ sinh lao động, quản lý chất lượng và sản xuất, dạy nghề và kỹ năng quản lý.
 

5.  Hình thức tổ chức khóa học trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn

5.1 Khóa học tại đơn vị huấn luyện hoặc tổ chức có nhu cầu

- Phần lớn các khóa học được quảng bá trên sàn sẽ được thực hiện chủ yếu tại chính tổ chức có nhu cầu đào tào, huấn luyện.

- Thời lượng và nội dung của từng khóa học dựa trên khung quy định của nhà nước hoặc do đơn vị huấn luyện tự thiết kế tùy theo đặc điểm của khóa học.

- Sàn và các đối tác huấn luyện (giảng viên, đơn vị huấn luyện) sẽ phối hợp để soạn thảo nội dung các khóa học này dựa trên phạm vi hợp tác giữa hai bên.

- Địa điểm tổ chức sẽ do khách hàng lựa chọn.
5.2 Khóa học online

- Một số khóa học cũng được tổ chức bằng hình thức online bằng tài khoản cá nhân của học viên đăng ký, được theo dõi các nội dung trên website khi đáp ứng các quy trình thanh toán đúng như quy chế được quy định tại phần QUY TRÌNH THANH TOÁN.

- Khóa học trên Giangvienantoan.vn có nội dung và thời hạn trong vòng 365 ngày tính từ thời điểm học viên trả phí cho khóa học.

- Nội dung bài giảng sẽ được thành viên là giảng viên đăng tải lên hệ thống dưới sự kiểm duyệt của ban quản trị. Học viên nếu có nhu cầu học thì đăng ký và thanh toán theo Quy trình dành cho thành viên là học viên (mục III.2). Sau khi thanh toán, học viên đăng nhập vào và xem nội dung khóa học. Nếu có thắc mắc hay cần trao đổi vấn đề gì trong quá trình học, học viên có thể đặt câu hỏi với giảng viên và học viên khác trực tiếp trên website. Sau khi hoàn thành khóa học và hoàn tất bài kiểm tra, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo mục 7 phần II.
 

6. Đăng ký khóa học trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn

Tất cả các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký khóa học dễ dàng trên sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn bằng cách đăng nhập vào website, điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo đúng như quy chế được quy định tại phần QUY TRÌNH THANH TOÁN đều hoàn toàn có thể theo học các khóa học tại Giangvienantoan theo như mong muốn.

7. Nhận chứng chỉ khi hoàn thành chương trình học

7.1 Học viên cá nhân:

Học viên sau khi hoàn thành chương trình học được quảng bá trên Giangvienantoan có nhu cầu nhận chứng chỉ, chỉ cần làm bài kiểm tra cuối khóa và đóng học phí làm bài kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì Giangvienantoan.vn sẽ cấp chứng chỉ hoàn tất khoá học. Chứng chỉ sẽ được nhận trực tiếp tại Văn phòng Giangvienantoan.vn hoặc được chuyển cho Học viên theo đường Bưu điện đối với các Học viên ngoại thành Tp.HCM và các tỉnh thành khác.

7.2 Học viên là tổ chức

- Tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin nhân viên tham gia khóa học theo mẫu do đơn vị huấn luyện hoặc sàn cung cấp.

- Những học viên này phải tham gia đầy đủ và làm bài kiểm tra kết thúc khóa học, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc thẻ an toàn,…theo quy định của nhà nước hoặc của đơn vị huấn luyện.

- Chứng chỉ sẽ được chuyển trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát nhanh cho tổ chức tùy theo khoảng cách địa lý.

8. Chính sách hoàn học phí

Tất cả khóa học do sàn và đối tác cung cấp không có chính sách hoàn trả học phí vì tất cả các khóa học đều thực hiện theo phương thức học trước và thanh toán sau. Cụ thể:

-          Các khóa học online: Học viên chỉ đóng học phí sau khi học ít nhất 30% thời lượng khóa học. Học viên không cần đóng phí nếu không tiếp tục học.

-          Các khóa còn lại: Học viên cá nhân sẽ được đóng phí theo giai đoạn; đối với khách hàng làm tổ chức chỉ thanh toán phí sau khi đơn vị huấn luyện cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ tài chính và hồ sơ huấn luyện theo quy định.
 

III. QUI ĐỊNH GIAO DỊCH

1.1 Quy trình dành cho Thành viên là Giảng viên

Bước 1: Truy cập vào website www.Giangvienantoan.vn.

Bước 2: Đăng ký Thành viên. Căn cứ vào kết quả đăng ký Thành viên của Giảng Viên, Sàn cấp cho Giảng Viên một tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu).

Bước 3: Ký hợp đồng và thanh toán phí thành viên với sàn Giangvienantoan.vn. Sau khi nhận được phí thành viên, tài khoản thành viên của Giảng viên sẽ được kích hoạt.

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản Giảng Viên (theo tên đăng nhập và mật khẩu Sàn đã cung cấp)

Bước 5: Giảng Viên chọn các khóa học trên Sàn do các đối tác cung cấp mà Giảng viên có đủ năng lực và muốn hợp tác giảng dạy. Đối với các khóa học online, Giảng viên sẽ post các video liên quan đến khóa học do giảng viên phụ trách.

Bước 6: Những thông tin, video khóa học của Giảng Viên đã được duyệt sẽ được hiển thị trên Sàn.

Bước 7: Khi khách hàng đặt hàng giảng viên, thông tin về đơn hàng sẽ được thông báo cho giảng viên qua email và trong trang quản lý đơn hàng của giảng viên

Bước 8. Giảng viên phản hồi về việc có nhận hay từ chối thực hiện dịch vụ theo đơn hàng

Bước 9. Tiến hành thực hiện đơn hàng và thông báo cho sàn Giangvienantoan.vn sau khi hoàn thành dịch vụ.

Bước 10. Kết thúc đơn hàng, nhận phí dịch vụ từ sàn Giangvienantoan.vn 

1.2. Quy trình dành cho người bán là Tổ chức huấn luyện, thương nhân

Bước 1: Đàm phán và ký hợp đồng đồng thành viên và hợp đồng liên kết đào tào với sàn Giangvienantoan.vn.

Bước 2: BQL sàn sẽ tạo 1 tài khoản cho Tổ chức huấn luyện để cập nhật toàn bộ Dịch vụ, sản phẩm mà tổ chức huấn luyện, thương nhân cung cấp lên sàn. Các dịch vụ và sản phẩm này sẽ được quảng bá trong mục Khóa học

Bước 3: Tiếp nhận đơn hàng. Khi khách hàng đặt hàng, thông tin đơn hàng sẽ đươc thông báo bằng email của người đại diện của tổ chức huấn luyện, thương nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm.

Bước 4: Tiến hành ký hợp đồng với khách hàng (khách hàng là doanh nghiệp), thủ tục đăng ký nhập học (đối với khách hàng cá nhân).

Bước 5: Phối hợp với giảng viên, sàn Giangvienantoan.vn tiến hành cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo đơn hàng.

Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ huấn luyện, đào tạo, cung cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho khách hàng theo quy định và theo hợp đồng

Bước 7. Kết thúc đơn hàng, nhận phí dịch vụ từ sàn Giangvienantoan.vn hoặc từ khách hàng. Trả phí dịch vụ cho giảng viên và sàn Giangvienantoan.vn

2. Quy trình dành cho Thành viên là Khách hàng
     2.1 Khách hàng là cá nhân

     Bước 1: Truy cập vào website Giangvienantoan.vn

Bước 2: Đăng ký thành viên. Căn cứ vào kết quả đăng ký Thành viên của Học Viên, Sàn cấp cho Học viên một tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu).

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Học viên theo tên đăng nhập và mật khẩu Sàn đã cung cấp

Bước 4: Chọn lựa khóa học phù hợp và nộp tiền vào tài khoản theo đúng số tiền thanh toán theo từng khóa học cụ thể để bắt đầu học (Quy trình nộp tiền vào tài khoản trên website được quy định chi tiết tại Mục IV: QUY TRÌNH THANH TOÀN)

Tất cả số tiền học viên thanh toán thông qua các phương thức thanh toán quy định tại Mục IV : QUY TRÌNH THANH TOÁN , sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân với đơn vị tính “đồng” tương ứng, để thanh toán khi lựa chọn các khóa học theo đúng nhu cầu của học viên

2.2 Khách hàng là tổ chức

Bước 1: Truy cập vào website www.Giangvienantoan.vn

Bước 2: Đăng ký thành viên. Căn cứ vào kết quả đăng ký, Sàn cấp cho Học viên một tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu).

Bước 3: Đăng nhập tài khoản theo tên đăng nhập và mật khẩu Sàn đã cung cấp

Bước 4: Chọn lựa khóa học phù hợp và tiến hành đặt hàng theo các bước trên hệ thống.

Bước 5: Sau khi nhận được đơn hàng, sàn sẽ liên hệ với đối tác cung cấp dịch vụ (giảng viên, đơn vị huấn luyện) trước khi xác nhận đơn hàng có thực hiện được hay không.

Bước 6: Giảng viên và đơn vị huấn luyện sẽ phối hợp với sàn để hoàn thành dịch vụ theo đơn hàng
Bước 7: Khách hàng hoàn thành thủ tục thanh toàn theo qui định tại IV: Quy trình thanh toán sau khi nhận đủ hồ sơ do sàn hoặc đối tác cung cấp

3.      Quy trình giao nhận vận chuyển

Giấy chứng nhận, chứng chỉ sau khi kết thúc khỏa học học viên có thể nhận trực tiếp tại tổ chức huấn luyện hoặc sẽ được chuyển cho khách hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh VNPT, Viettel,…Riêng phần mềm máy tính sẽ được giao bằng hình thức email với đường dẫn để tải về máy tính hoặc chạy trực tuyến trên internet.

4. Chính sách bảo trì - bảo hành

Sản phẩm của sàn là dịch vụ đào tạo và huấn luyện nên chúng tôi không có chính sách bảo hành. Tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng các khóa học, giảng viên do chúng tôi cung cấp.

5. Chính sách đổi trả hàng

Sản phẩm của sàn là dịch vụ đào tạo, huấn luyện nên chúng tôi không có chính sách hoàn trả hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dịch vụ quý khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi giảng viên hoặc thời gian thực hiện dịch vụ. Cụ thể như sau:

-          Đối với các khóa học tổ chức tại địa điểm do khách hàng chỉ định: Khách hàng có quyền thay đổi thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ (có báo trước cho ban quản trị của sàn); có quyền yêu cầu thay đổi giảng viên (nếu giảng viên không đáp ứng yêu cầu chuyên môn). Chi phí phát sinh do thay đổi sẽ do các bên có liên quan thống nhất.

-          Đối với các khóa học tổ chức theo hình thức mở (tổ chức tại địa điểm do tổ chức huấn luyện chỉ định): khách hàng có quyền bảo lưu học phí đã đăng ký trong trường hợp không sắp xếp được thời gian tham gia khóa học đã đăng ký. Thời gian bảo lưu không quá 6 tháng.

6. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng, nhân viên của sàn Giangvienantoan.vn sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc email để xác nhận lại thông tin đơn hàng.

Khách hàng, học viên có thể hủy đơn hàng bất cứ lúc nào nếu đơn hàng đang trong tình trạng xác nhận đơn hàng và chưa được thực hiện đối với khách hàng là doanh nghiệp; đối với khách hàng là học viên cá nhân thì có thể hủy sau khi tham gia không quá 30% thời lượng khóa học. 

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn người bán/nhà cung cấp (NCC) luôn trách nhiệm tiếp nhận xử khiếu nại của Thành viên liên quan đến giao dịch tại website Giangvienantoan.vn.

-          KH quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mnh đến Ban quản trị của Sàn giao dịch Giangvienantoan.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Giangvienantoan.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, Giangvienantoan.vn sẽ những biện pháp xử kịp thời.

-          Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:      

Sàn giao dịch thương mại điện tử Giangvienantoan.vn

-  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG VN

-  Địa chỉ: 20 ĐX94 Khu phố 6, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

-  VPGD HCM: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

-   Tel (028) 22535507

- Email: cskh@hseprovider.com.vn 

 

*        Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại

o      Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của NCC. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên sở các Chnh sách Công ty đã công bố.

o      Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được qui định tại các chính sách Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên/NCC không quá 7 ngày.

o      Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán Tài chính, Bộ phận Giao hàng…) gọi điện xác nhận với Thành viên/NCC về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Giangvienantoan.vn tôn trọng nghiêm túc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các NCC trên website cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi công khai chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website Giangvienantoan.vn. Khi người tiêu dùng mua dịch vụ xảy ra phát sinh mâu thuẫn với người cung cấp hoặc bị tổn hại lợich hợp pháp, Giangvienantoan.vn sẽ trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bản thân.

Giangvienantoan.vn công khai chế qui trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo qui trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Các bên bao gồm NCC (tổ chức huấn luyện, giảng viên), Thành viên và Giangvienantoan.vn sẽ phải vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với NCC còn trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với mua dịch vụ sẽ trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) NCC, sau đó tiến hành xem xét nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên kết thúc giải quyết anh chấp một cách thỏa đáng nhất.

Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về NCC: Giangvienantoan.vn biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí Thành viên đã phải bỏ ra để sử dụng dịch vụ đó hoặc phải đổi lại dịch vụ đúng với chất lượng mà NCC thông báo tại Giangvienantoan.vn. Nếu NCC tái phạm Giangvienantoan.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin NCC đó trên Giangvienantoan.vn.

Nếu một do khách quan nào đó giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn chưa thể giải quyết được, chưa thể kết luận được lỗi thuộc về bên nào cả, thì Giangvienantoan.vn sẽ trách nhiệm đứng ra bồi hoàn cho bên thiệt hại cho khách hàng. Sau đó, Giangvienantoan.vn sẽ làm việc với bên gây ra thiệt hại nhằm đảm bảo thỏa đáng lợi ích của người bị hại. mọi thông tin trách nhiệm liên quan đến pháp về sau sẽ do Giangvienantoan.vn tự giải quyết với cách chủ sở hữu Sàn giao dịch Giangvienantoan.vn với quan chức năng thẩm quyền không hề can dự đến khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Giangvienantoan.vn sẽ nhờ đến quan pháp luật thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp.

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán phí mua dịch vụ, sản phẩm trên sàn cho sàn hoặc cho đối tác tổ chức huấn luyện, nhà cung cấp sản phẩm.

1. Các hình thức thanh toán

-          Chuyển khoản qua ngân hàng

-          Tại các Văn phòng giao dịch của Công ty

2. Quy trình thanh toán

2.1 chuyển khoản qua ngân hàng
 Chủ tài khoản: Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động Việt Nam
 Số tài khoản0281000426589 - Mở tại: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương VN (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương
 Khi chuyển khoản Học viên, khách hàng ghi rõ: Mã đơn hàng. Giangvienantoan.vn sẽ gửi email thông báo giao dịch hoàn tất đến bạn, khi nhận được tiền chuyển khoản từ ngân hàng.
2.2 thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch của công ty

Học Viên liên hệ trực tiếp với Giangvienantoan.vn để thanh toán trực tiếp tại:

      Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động VN

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, TP. HCM.

Điện thoại liên hệ: (028) 22533507

Hotline: 0989211239
Trường hợp thanh toán trực tiếp cho đối tác của sàn, thông tin nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản sẽ được thông báo đến người mua bởi đối tác. 

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

1.        Sàn giao dịch thương mại điện tử Giangvienantoan.vn xây dựng chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

-          Để được quảng bá dịch vụ, sản phẩm trên Giangvienantoan.vn thì Người Bán phải Hợp đồng thành viên và hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc hợp đồng liên kết đào tạo với chủ sở hữu sàn Giangvienantoan.vn. Người Bán sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.

-          Đối với các thành viên là Người mua phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định của sàn trước khi thực hiện tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ có trên sàn Giangvienantoan.vn.

-          Ban quản đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin việc thanh toán của người tiêu dùng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro thể phát sinh, yêu cầu các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT lưu ý tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

§   Bảo vệ là việc hỗ trợ cho khách hàng, hệ thống của Sàn giao dịch Giangvienantoan.vn được thiết kế để khách hàng thể không đặt hàng cho đến khi khách hàng an toàn thoát khỏi chế độ đặt hàng;

§   Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất k ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua Internet hoặc email.

§   Thành viên tuyệt đối không sử dụng bâts kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền hay cổ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử theo Quy chế quy định của pháp luật.

§   Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi quan pháp luật yêu cầu.

 

2.    Cơ chế xử lý khiếu nại dành cho Người mua

-   Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn công khai chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Giangvienantoan.vn. Khi Người Mua mua sản phẩm/dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Người Bán hoặc bị tổn hại lợi  ích hợp pháp, Giangvienantoan.vn sẽ cung cấp cho Người Mua thông tin đăng của Người Bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của Người Mua. Giangvienantoan.vn sẽ tch cực hỗ trợ Người Mua bảo vệ quyền lợich hợp pháp của mình.

Thành viên mua quyền gửi khiếu nại về việc thông tin thanh toán của thành viên qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Giangvienantoan.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Giangvienantoan.vn sẽ những biện pháp xử kịp thời.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1.    Mục đích và phạm vi Giangvienantoan

-   Mục đích: đảm bảo tính minh bạch và trung thực của các bên trong quá trình giao dịch trên sàn. Giúp sàn có thông tin để liên hệ với các bên trong quá trình thực hiện đơn hàng và đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ.

-   Phạm vi Giangvienantoan thông tin

o   Đối với khách hàng: email, số điện thoại, tên và mật khẩu đăng nhập

o   Đối với giảng viên: tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, email, bằng cấp, chứng chỉ, tên và tài khoản đăng nhập, thông tin về các khóa học và chi phí của từng khóa, khu vực và ngôn ngữ có thể thực hiện.

o   Đối với tổ chức huấn luyện: tên tổ chức, giấy phép huấn luyện, tên người đai diện, email, danh mục khóa học huấn luyện bao gồm chi phí cấp chứng chỉ.

Các cá nhân, tổ chức tham gia sàn tự chịu trách  nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động của mình. Ngoài ra, thành viên trách nhiệm thông báo kịp thời cho Giangvienantoan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng mật khẩu của bên thứ ba để biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2.    Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-            Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

-            Gửi các thông báo về các hoạt động t ao đổi thông tin giữa thành viên Website Giangvienantoan.vn;

-            Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

-            Liên lạc giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-            Không sử dụng thông tin nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận liên hệ liên quan đến giao dịch tại Giangvienantoan.vn .

-            Trong trường hợp yêu cầu của pháp luật: Giangvienantoan.vn trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin nhân thành viên khi yêu cầu từ quan pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai quyền xâm phạm vào thông tin nhân của thành viên.

 

3.    Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Giangvienantoan.vn

4.    Địa chỉ của đơn vị thu thập quản lý thông tin nhâ

-  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG VN

-  Địa chỉ: 20 ĐX94, Khu phố 6, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

-  VPGD: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, HCM

-   Điện thoại: (028) 22533507 hoặc 0989211239

-   Email: cskh.wss@giaiphapantoan.com.vn; cskh@hseprovider.com.vn 

5.    Phương tiện công cụ để người dùng tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu nhân của mình.

-       Thành viên quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản chỉnh sửa thông tin nhân hoặc yêu cầu Giangvienantoan.vn thực hiện việc này.

-       Thành viên quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Giangvienantoan.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này , Giangvienantoan.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải trách nhiệm tr lời do hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Giangvienantoan.vn

Điện thoại: (0650) 3585006 hoặc 0989211239

Email: cskh.wss@giaiphapantoan.com.vn

6.    Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

-       Thông tin nhân của thành viên trên Giangvienantoan.vn được Giangvienantoan.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin nhân của Giangvienantoan.vn. Việc thu thập sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật qui định khác.

-       Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin nhân của thành viên khi không sự cho phép đồng ý từ thành viên.

-       Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu nhân thành viên, Giangvienantoan.vn sẽ trách nhiệm thông báo vụ việc cho quan chức năng điều tra xử kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-       Ban quản Giangvienantoan.vn yêu cầu các nhân, tổ chức khi đăng mua hàng thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin nhân liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại…và chịu trách nhiệm về tính pháp của những thông tin trên. Ban quản Giangvienantoan.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ban đầu là không chính xác.

-       Trường hợp Người Mua gửi khiếu nại liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng: Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giangvienantoan.vn sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Người Mua thì Giangvienantoan.vn sẽ liên hệ trực tiếp với Người Mua để xử vụ việc trên tin thần khắc phục thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân thẩm quyền tại địa phương để giải quyết.

-       Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Giangvienantoan.vn chỉ được áp dụng tại địa chỉ website Giangvienantoan.vn và Hseprovider.com.vn. không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Giangvienantoan.vn.

VII.BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

-          Ban qun Sàn yêu cầu các nhân khi đăng thành viên, phi cung cấp đầy đủ thông tin nhân liên quan như: Họ tên, địa ch liên lạc, email, điện thoại,…và chu trách nhim v tính pháp ca nhng thông tin trên. Ban qun Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn không chu trách nhiệm cũng như không giải quyết mi khiếu ni liên quan đến quyn li của người mua đó nếu xét thấy tất cthông tin nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ban đầu không chính xác.

-          Người mua quyn gi khiếu ni trc tiếp yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hp sn phm, dch v do người bán thc hin cung cấp không đảm bo chất lượng như các thông tin đã công bố.

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho người mua từ người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua.

VIII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

1.      Trách nhiệm của thành viên

-          Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng mật khẩu của bên thứ ba để biện pháp giải quyết phù hợp.

-          Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn vào những mục đch bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra phát tán virus gây hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đch đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

-          Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trong bản Quy chế này.

-          Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn.

2.      Danh sách tin cấm đăng

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ không đăng các nội dung theo quy định tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT. Cụ thể, Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ không đăng tải thông tin kinh doanh về

-          Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

-          Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

-          Rượu các loại;

-          Thực vật, động vật quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

-          Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ không đăng các nội dung theo quy định tại Phụ lục 1 của văn bản 19/VBHN-BCT. Cụ thể, Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ không đăng tải thông tin kinh doanh về:

-  Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang;

- Linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng; các chất ma túy; hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế);

- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; các loại pháo;

- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử);

- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

 - Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;

- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh;

- Giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;

- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;

- Khoáng sản đặc biệt, độc hại; phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;

- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

- Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amphibole;

- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

Danh sách sản phẩm giao dịch điều kiện:

-   Đối với các mặt hàng phần mềm như  account, software,... bản quyền, phải do công ty giấy phép kinh doanh ràng. Các nhân không được bán mặt hàng này.

-   Đối với các khóa học về An toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật: Người bán phải có đủ năng lực và giấy phép đủ điều kiện huấn luyện, tổ chức huấn luyện mới được bán dịch vụ này. Cụ thể

  Giảng viên huấn luyện phải có giấy chứng nhận là giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyển cấp.

  Tổ chức huấn luyện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp chứng chỉ huấn luyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyển cấp.

 

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn.

-   Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

-   Quảng cáo xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, nhân khác.

-   Quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của nhân khi chưa được nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

-   Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng hoặc đã được công bố.

-   Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, nhân khác.

-   Quảng cáo nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

-   Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

3.      Cơ chế rà soát và xử lý thông tin vi phạm

Để đảm bảo chất lượng nội dung, thành viên chỉ được phép đăng nội dung giảng dạy liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình. Nội dung bài giảng không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nhằm mục đích đả kích, gây chia rẽ hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ kiểm tra nội dung bình luận do thành viên đăng tải trước khi công khai trên Sàn theo cơ chế kiểm duyệt nội dung có sẵn của website. Nếu nội dung nào không phù hợp, Ban quản lý sẽ tiến hành gỡ bỏ.

Việc kiểm duyệt thông tin được thực hiện theo cơ chế lọc nội dung có sẵn của website. Việc rà soát nội dung thông tin sẽ được Ban quản lý rà soát mỗi ngày.

-         chế kiểm soát tự động thông tin trên website: Giangvienantoan.vn kim soát t động thông tin khi thấy vi phm quy chế hoạt động ca website s t động loi b không cần thông báo cho người bán. không gii quyết bất k tranh chấp cũng như bất k khiếu ni nào ca khách hàng v sn phm dch v b Ban Điều hành/Ban qun tr diễn đàn Giangvienantoan.vn phát hin vi phm loi b.

-          chế quy định về đăng thông tin: Giangvienantoan.vn quyn quyết định lưu gi hay loi b thông tin đã đăng trên website không cần báo trước đối vi tất c các sn phm dch v vi phm quy chế ca website này trong danh mc sn phẩm Nhà nước cấm. Vic kiểm tra đăng thông tin liên tục hàng ngày nhm mục đích khuyến cáo người bán cung cấp thông tin chính xác v sn phẩm đăng bán không nằm trong danh mc cấm nhằm đảm bo lợi ích chính đáng cho khách hàng.

 

VIII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT:

Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn Giao dịch/website khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm…

Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn cam kết xử lý hoặc/và phối hợp với bên thứ ba xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của khách hàng.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, hoặc các lỗi khác phát sinh không do Ban quản lý, hoặc hệ thống phần mềm của Sàn gây ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT GIANGVIENANTOAN.VN

1 Quyền của Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn:

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục các điều kiện bắt buộc Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn nêu ra.

-          Trong trường hợp sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn thể chấm dứt quyền thành viên quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất một (1) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn hoặc những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn.

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn liên tục trong ba (6) tháng. Nếu muốn tiếp tục tr thành thành viên được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải thông báo bằng email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn.

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ quyền thành viên của thành viên nếu Giangvienantoan.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trách nhiệm pháp lý, những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị bị chấm dứt.

-          Công ty TNHH MVT Dịch vụ An toàn Lao động VN giữ bản quyền sử dụng dịch vụ các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn theo các qu dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MVT Dịch vụ An toàn Lao động VN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn một (1) tháng.

2 Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn:

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn chịu trách nhiệm xây dựng một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trong điều kiện phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ tiến hành triển khai hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiệnch phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT  Giangvienantoan.vn .

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ phướng án giải yêu cầu người bán đền cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

-          Loại bỏ khỏi sàn giao dịch điện tử Giangvienantoan.vn những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh căn cứ xác thực về những thông tin này.

-          Ngăn chặn loại bỏ khỏi sàn giao dịch điện tử Giangvienantoan.vn những thông tin bán hàng, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của Pháp luật trên sàn giao dịch điện tử Giangvienantoan.vn;

-          Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi điều kiện thể để duy trì hoạt động bình thường của Giangvienantoan.vn khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây ra thiệt hại cho thành viên thì Giangvienantoan.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN WEBSITE TMĐT GIANGVIENANTOAN.VN

2. Quyền và trách nhiệm thành viên:                                                                       

2.1 Quyền của thành viên:

-            Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn và được chấp thuận. Đối với Thành viên là Giảng viên sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu về các khóa học và tiến hành giao dịch kinh doanh trên Sàn. Đối với hành viên là Học viên sẽ được tham gia các khóa học trên Sàn phù hợp với nhu cầu học tập của mình

-            Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý video và các giao dịch của mình trên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn

-            Thành viên sẽ được Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn được hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn.

-            Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

-            Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn.

-            Thành viên là học viên có quyền yêu cầu hoàn tiền theo như chính sách hoàn tiền của Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn.

-            Thành viên có quyền yêu cầu được hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung đang theo học trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn

2.2. Trách nhiệm của Thành viên:

Trách nhiệm chung:

-          Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mnh.

-          Thành viên trách nhiệm thông báo kịp thời cho Giangvienantoan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng mật khẩu của mnh để hai bên cùng hợp tác xử lý.

-          Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Giangvienantoan.vn và những thông tin đang tải lên Giangvienantoan.vn là chính xác.

-          Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hnh ảnh của thông tin cá nhân, doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Giangvienantoan.vn

-          Thành viên người bán, người mua trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa, hổ tr Giangvienantoan.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua người bán diễn ra qua Sàn.

-          Thành viên người bán trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

-          Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Giangvienantoan.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, phá hoại, tạo ra phát tán virus gây hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Giangvienantoan.vn ha sử dụng dịch vụ của mnh vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mnh trước pháp luật.

-          Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Giangvienantoan.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Giangvienantoan.vn.

-          Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Giangvienantoan.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không lợi cho uy tín của Giangvienantoan.vn.

Trách nhiệm riêng:

a.       Trách nhiệm đối với Thành viên là Giảng viên:

-                  Đảm bảo tính trung thực các thông tin và năng lực cá nhân

-                  Đảm bảo thời gian và nội dung huấn luyện đúng theo quy định và theo thông tin đặt hàng.

-                  Đóng đầy đủ phí thành viên và chia sẽ doanh thu với sàn. Cụ thể: sàn sẽ hưởng 20% trên mức phí giảng dạy do giảng viên niêm yết.

-                  Có trách nhiệm đóng các loại thuế liên quan đến thu nhập nhận được từ sàn.

-      Chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thắc mắc cho Học viên (nếu có).

-      Tích cực phối hợp, cung cấp các tài liệu liên quan đến tranh chấp (nếu có).

b. Trách nhiệm của đơn vị huấn luyện

-                 Đóng phí thành viên thường niên 10 triệu đồng/năm

-                 Cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực của công ty

-                 Hoàn thành hồ sơ huấn luyện đầy đủ theo quy định

-                 Xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng hoặc sàn OHS Trainer (tùy thuộc khách hàng muốn ký hợp đồng huấn luyện với ai)

c. Trách nhiệm đối với Thành viên là khách hàng:

-      Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn

-      Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn là đầy đủ và chính xác. Nếu thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn thì thành viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn để có biện pháp giải quyết phù hợp.

-      Khách hàng không được sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website Sàn. Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

-      Thanh toán phí dịch vụ, và thực hiện các dịch vụ theo đúng thỏa thuận, và qui định của pháp luật hiện hành.

3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng.

-            Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn sẽ hỗ tr những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.

-            Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại biện pháp xử kịp thời để giải những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua người bán trong quá trình giao dịch.

-            Người bán trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với người mua nếu lỗi thuộc về người bán.

-            Mọi hành động lừa đảo trên Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn đều bị lên án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

-            Nếu thông qua hình thức thỏa thuận vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thvụ việc này sẽ nhờ đến quan pháp luật thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợich hợp pháp của các bên nhất cho khách hàng. Đồng thời Giangvienantoan.vn trách nhiệm hỗ tr quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán tong quá trình điều tra.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật;

2. Quy chế của Sàn Giao dịch TMĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website http://giangvienantoan.vn

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi  thành  viên   đối  tác/người  bán  hàng  khi  sử  dụng  Sàn  giao  dịch  TMĐT Gianvienantoan.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi  thắc  mắc  của  khách  hàng  xin  vui  lng  liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Giangvienantoan.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

• Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử Giangvienantoan.vn

•  Công ty : Công Ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động VN

•  Địa chỉ: 20 ĐX94 Khu phố 6 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
 VP HCM: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, HCM

•  Tel: (028) 22535507    Email: cskh@hseprovider.com.vn

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

Giám đốc
Ký và đóng dấu