Chính thức triển khai chương trình Huấn luyện An toàn theo tiêu chuẩn LABS tại VN

Từ tháng 1/2020, HSE Provider sẽ chính thức thực hiện chương trình train the trainer theo tiêu chuẩn LABS cho các nhà máy sản xuất may mặc trên toàn lãnh thổ Việt Nam dưới sự ủy quyền của LABS

LABS là một chương trình phi chính phủ do tổ chức IDH Hà Lan phát triển và được triển khai đồng thời tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ,....

LABS tập trung vào 3 mảng an toàn chính là an toàn cháy nổ, điện và kết cấu công trình.

HSE Provider vinh dự là đơn vị được LABS ủy quyền biên soạn tài liệu huấn luyện (3 cấp độ) và thực hiện khóa "Train the trainer" cho các nhà máy tham gia chương trình LABS trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chương trình chính thức bắt đầu từ tháng 1/2020.