HSE Provider tham dự hội thảo chuyên đề "Xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 1&2/7/2020 tại Biên Hòa, Công ty TNHH Dịch vụ An toàn lao động Việt Nam đã vinh dự được Sở Lao động thương bình xã hội tỉnh Đồng Nai lựa chọn là tổ chức tham gia trình bày chuyên đề "Hướng dẫn xây dựng HTQL An toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham dự hội thảo có gần 200 cá nhân đại diện cho hơn 90 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hầu hết người tham dự là nhân viên phụ trách công tác An toàn vệ sinh lao động, quản lý hệ thống tại doanh nghiệp. 

Ảnh 1: Toàn cảnh hội trường 2 ngày tổ chức hội thảo

Ảnh: Ông Phạm Văn Cộng - PGĐ Sở LĐTBXH Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo
 
Trong 2 ngày hội thảo, Sở LĐTBXH và HSE Provider trình bày các nội dung chính của hội thảo bao gồm:
- Giới thiệu chương trình quốc gia về ATVSLĐ
- Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ
- Ý nghĩa của công tác ATVSLĐ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Mô hình quản lý An toàn, vệ sinh lao động dựa trên việc tổng hợp các yêu cầu của Luật ATVSLĐ có tham khảo một số điều khoản của ISO 45001.
- Giới thiệu các yêu cầu chính của ISO 45001

Ảnh: Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó phòng Chính sách lao động trình bày chương trình quốc gia về ATVSLĐ
Ảnh: Ông Bùi Trọng Nhân - Trưởng phòng chuyên môn - CTY TNHH DV An toàn lao động VN (HSE Provider) chia sẻ tại buổi hội thảo
 
Phần sôi nổi nhất của 2 ngày hội thảo chính là phần thảo luận nhóm theo từng chuyên đề. Mỗi chuyên đề là một phần quan trọng của một hệ thống quản lý ví dụ như: xác định bối cảnh của tổ chức, xác định nhu cầu & mong đợi của NLĐ, xác định các yêu cầu pháp luật liên quan đến công tác quản lý ATVSLĐ, quy trình điều tra tai nạn lao động, quy trình kiểm soát nhà thầu, quản lý sự thay đổi,...
Ảnh: Thành viên nhóm 5 đang thảo luận chủ đề "Quản lý nhà thầu"
Ảnh: Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước hội trường
Kết thúc 2 ngày hội thảo, thành viên tham dự đầy đủ 2 ngày sẽ được Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận tham gia hội thảo. 
nh: Ông Phạm Văn Cộng - Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai trao GCN tham dự hội thảo cho thành viên tham dự
Ảnh: Ông Cao Duy Thái - Trưởng phòng Chính sách việc làm - Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai trao GCN cho đại diện DN tham dự hội thảo
 
Qua 2 ngày hội thảo, chúng tôi hi vọng đã chia sẻ một số kiến thức nền tảng để quý doanh nghiệp nắm rõ hơn cấu trúc của Luật ATVSLĐ và ISO 45001 để có thể xây dựng lộ trình triển khai mô hình quản lý ATVSLĐ ngày càng thực chất và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.​