Kết thúc khóa học Người làm công tác ATVSLĐ (Nhóm 2)_Khóa 9/2020

Ngày 27/9 và 4/10 tại văn phòng Công ty TNHH Draeger VN, gần 70 học viên theo học khóa Huấn luyện người làm công tác ATVSLĐ (Nhóm 2) do HSE Provider tổ chức đã có một ngày học tập, thăm quan và trải nghiệm thú vị với các giải pháp về đo khí, bảo vệ hô hấp, ứng cứu khẩn cấp với các sản phẩm, thiết bị do Draeger và HSE Provider chuẩn bị. Draeger VN và HSE Provider là đối tác chiến lược trong các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo về An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ An toàn vệ sinh lao động (HSE) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa TNLĐ - BNN tại nơi làm việc.  
Dưới đây là một vài hình ảnh của 2 ngày huấn luyện.


Thạc sỹ Bùi Trọng Nhân - trình bày lý thuyết về An toàn khi làm việc trong không gian hạn chế

Chị Hưng Nguyễn - Giám đốc ngành thiết bị an toàn của Draeger VN phát biểu chào mừng 

Mr Nghĩa Lê - Trưởng phòng kỹ thuật Draeger VN giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm bảo vệ hô hấp

Học viên trải nghiệm sản phẩm

Toàn thể học viên chụp ảnh lưu niệm (ngày 4/10)

Ảnh lưu niệm ngày 27/9