Khai giảng lớp Bảo hộ lao động trình độ Cao đẳng và Trung cấp năm 2021

Ngày 22/05/2021, Công ty TNHH DV An toàn lao động Việt và Trường CĐ Kỹ nghệ II đã chính thức khai giảng ngành Bảo hộ lao động trình độ Cao đẳng và Trung cấp.