Sinh viên ngành Bảo hộ lao động tham gia thử thách với kỳ thi kỹ năng nghề

Ngày 28 và 29/11 tại Trường Cao đẳng kỹ nghệ II - Quận 9, HCM đã diễn ra Kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề bậc II và bậc III cho hơn 100 cá nhân là người lao động, giảng viên các trường nghề